National Tree Week 2023 will take place this year from 19th March   – 26th March 2023.

The Tree Council of Ireland and Coillte are partnering for National Tree Week and this year’s theme is?

Biodiversity begins with Trees

In conjunction with the Tree Council of Ireland and Coillte, Galway County Council will have tree saplings available free of charge to community groups, schools and other voluntary organisations.

Stock will be limited and will be issued on a first come, first served basis.
Contact Environment Section, Galway County Council at 091-509510 or environment@galwaycoco.ie to order.

SEACHTAIN NÁISIÚNTA  NA GCRANN 2023

Beidh Seachtain Náisiúnta na gCrann 2023 ar siúl i mbliana ón 19 Márta – 26 Márta 2023. Tá Comhairle Crann na hÉireann agus Coillte i gcomhpháirtíocht do Sheachtain Náisiúnta na gCrann agus is é téama na bliana seo ná “Tosaíonn bithéagsúlacht le Crainn”.

I gcomhar le Comhairle Crann na hÉireann agus Coillte, beidh Comhairle Chontae na Gaillimhe ag cur crainn óga ar fáil saor in aisce do ghrúpaí pobail, scoileanna agus eagraíochtaí dheonacha eile. Beidh stoc teoranta agus eiseofar iad ar bhonn tús freastail.
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis An Rannóg Comhshaoil, Comhairle Chontae na Gaillimhe ag 091-509510 nó environment@galwaycoco.ie chun na crainn a ordú.

Translate »